காணொளிகள்

spa

எது வரைக்கும் கர்த்தாவே எது வரைக்கும்

Rev.Dr. David Prakasam

11-07-2021spa

இந்த மாதம் நாம் கடைப்பிடிக்கவேண்டிய 8 பழக்க வழக்கங்கள்

Pr.Terry Prakasam

04-07-2021spa

கடைசி காலத்தில் சம்பவிக்கும் 7 அடையாளங்கள் | அந்திகிறிஸ்துவும் 666 முத்திரையும் | பாகம் - 7

Rev. Dr. David Prakasam

27-06-2021spa

புதிய உலகின் அரசியல் அமைப்பும் | அந்திக்கிறிஸ்துவின் ஆளுகையும் | பாகம் - 6

Bro M.D. Jegan

22-06-2021spa

கடைசி காலத்தில் சம்பவிக்கும் 7 அடையாளங்கள் | இயற்கையின் பேரழிவுகளும் வானத்தில் அடையாளங்களும் பாகம்-5

Rev.Dr.David Prakasam

13-06-2021spa

கடைசி காலத்தில் சம்பவிக்கும் 7 அடையாளங்கள் | அக்கிரமங்கள் பெருகுவதும் & விசுவாச துரோகமும் | பாகம்-4

Rev.Dr.David Prakasam

06-06-2021spa

கடைசி காலத்தில் சம்பவிக்கும் 7 அடையாளங்கள் | அறிவு மற்றும் தொழில்நுட்பம் | பாகம் - 3

Rev. Dr. David Prakasam

30-05-2021spa

கடைசி காலத்தில் சம்பவிக்கும் 7 அடையாளங்கள் | மூன்றாம் உலக மகா யுத்தம் | பாகம் - 2

Rev.Dr.David Prakasam

23-05-2021spa

கடைசி காலத்தில் சம்பவிக்கும் 7 அடையாளங்கள் | இஸ்ரவேல் தேசம் | பாகம் - 1

Rev.Dr.David Prakasam

16-05-2021spa

ஏசாயாவின் குடும்பம்

Pr. Ketzia Prakasam

09-05-2021spa

விட்டுக்கொடுக்காத விசுவாசம்

Pr. Terry Prakasam

02-05-2021spa

நம்முடைய மனதை ஆளுகை செய்வது எப்படி

Pr. John Prakasam

25-04-2021